Bảng Giá Hơn 5000 Tiền Điện Tử – Tiền Kỹ Thuật Số – Trực Tuyến

CoinMarketCapVN cập nhật thông tin mới nhất và nhanh nhất về tỷ giá tiền điện tử theo VNĐ, USD …, vốn hóa thị trường, và các thông tin liên quan tới các đồng tiền điện tử như: nơi mua bán, cộng đồng, tin tức, lịch sử thay đổi giá, lịch sử khối lượng giao dịch, lượng coin có sẵn …

# Tên CoinGiá Biến động 24H Biến động 7DBiến động 30D Biến động 1 năm Vốn HóaKhối Lượng24HNguồn CungBiểu đồ giá (7D)

Total Market Cap:-

 • Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,172.10 B
 • Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24H: $73.18 B
 • Tỷ Lệ Vốn Hóa Bitcoin: 38.29%

 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Bitcoin cash
 • Litecoin
 • Binance coin
 • Tezos
 • Cardano
 • Tron
Scan to Donate Bitcoin to 18uEZcbB2ZLou5VvKf2TcHP5Q6ALQSyFXT

Donate Bitcoin to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Bitcoin

Scan to Donate Ethereum to 0xbfca991bf7536cbf45e1a6af5544ab3c2fb451ba

Donate Ethereum to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ethereum

Scan to Donate Bitcoin cash to 18uEZcbB2ZLou5VvKf2TcHP5Q6ALQSyFXT

Donate Bitcoin cash to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Bitcoin cash

Scan to Donate Litecoin to Lhtb69BURV24pyJh7qVdq2KGTgiEdq98VW

Donate Litecoin to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin

Scan to Donate Binance coin to 0xbfca991bf7536cbf45e1a6af5544ab3c2fb451ba

Donate Binance coin to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Binance coin

Scan to Donate Tezos to tz1QDmYeiMsPoV3WPnVCiScdcLrwfExYt3R3

Donate Tezos to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Tezos

Scan to Donate Cardano to DdzFFzCqrhsk5sJ8AHU3in5EkhY6mJqBNjtw6opF6QAPaGu8DBE6a5L5Pyo9NNsdEE3ThFRP12Gjzq9sevRTfqbVXpApMjHCk487rT6W

Donate Cardano to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Cardano

Scan to Donate Tron to TJ8Qkn6VorH2bZiH8rSeFE3gZe2oZUKWqg

Donate Tron to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Tron

Donate