Tên ICOGRAYLL
Ký Hiệu GRX
Ngày bắt đầuTháng Bảy 01, 2019
Ngày cuốiTháng Sáu 30, 2020
Quốc giaUK
Nền tảngStellar
Hiển thị tất cả

GRAYLL applies DLT, AI & ML to an algorithmic financial system that generates exponential profits automatically, accessible via a simple App. GRAYLL is focused on crypto-currency markets and tokenized assets. The systems can be applied to anything, for example commodities, art, real estate, weather metrics, social media trend data and so forth. GRAYLL will be simple to use for everyone like many popular mobile & web applications. Similar to Gmail, Instagram and Snapchat signing up and using the GRAYLL App will be a user friendly experience.

Co-Founder
Co-Founder
Giá bán0.0100 USD Lượng Coin Bán Ra5,000,000,000 Phương thức thanh toánXLM, BTC, LTC, ETH, Fiat
Đầu tư tối thiểu50 USD Phân phối40% Đã đạt đượcN/A
Soft Cap (Tổng Mức Vốn Kêu Gọi Tối Thiểu)1,500,000 USD Hard Cap (Mức vốn Cao Nhất muốn đạt được)35,000,000 USD

GRAYLL (GRX) - Thông tin ICO đồng tiền điện tử GRAYLL

Thông tin ICO đồng tiền điện tử GRAYLL (GRX), bao gồm: giá ICO, ngày ICO, ngày kết thúc, thông tin phân phối, lượng bán ra, sách trắng tiền điện tử GRAYLL, đội ngũ phát triển, các kênh tìm hiểu thông tin ICO GRAYLL (website, các mạng xã hội, nhóm chat Telegram, Twitter, Facebook, Reddit)... và nhiều thông tin khác.

Donate

Best Coins